Stavební povolení - Konstrukce haly

Stavební povolení

Stavební povolení budete potřebovat v momentě, kdy bude vaše výstavba či rekonstrukce zasahovat do nosných konstrukcí bytových domů. Budete o něj muset požádat také v případě, kdy při stavbě na pozemku určeném k bydlení či rekreaci překročíte podmínky pro ohlášení stavby. Stavební povolení budete rovněž potřebovat v momentě, kdy se vám nepodaří sehnat sousedy, aby podepsali souhlas s plánovanou stavbou, či v případě, kdy se rozhodnete postavit studnu, nebo ji budete rekonstruovat a prohlubovat.

Územní souhlas

V případě nástaveb a přístaveb hraje důležitou roli také takzvaný územní souhlas, který započetí prací musí vždy předcházet. Někdy bývá potřebný i v momentě, kdy se jedná o stavbu bez nutnosti stavebního povolení či ohlášení. V případě rodinných domů bývá zpravidla součástí procesu ohlášení stavby. O územní řízení není naopak třeba žádat v momentě, kdy stavbu nezvyšujete ani nerozšiřujete.

Jak vyřídit stavební povolení krok za krokem

Dříve než budete mít hotový návrh stavby, vydejte se s nákresem od architekta či projektanta a studií stavby na stavební úřad a orgán územního plánování. Tam s úředníky prodiskutujte, zda bude vůbec možné stavbu tohoto stylu zahájit. Vyhnete se tak případným nedorozuměním a budete mít jistotu, že úředníci čtou váš plán stejným způsobem jako vy.

Se stejnými dokumenty pak navštivte také krajskou hygienickou stanici a odbor životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností. Bez povolení těchto orgánů vám stavební úřad povolení nevydá. Pokud se nacházíte v památkově chráněné oblasti, nezapomeňte zavítat také za úředníky, kteří mají ochranu památek na starost.

Pokud je to alespoň trochu možné, zajděte za sousedy a sdělte jim svůj záměr. Ačkoli nemají při udělování povolení právo veta, jejich případný nesouhlas by celou stavbu mohl značně protáhnout. Jejich souhlas si nechte podepsat, ať jej máte k dispozici v písemné podobě. Stejně tak učiňte i v případě úředníků. Jedna věc je, že se na něčem ústně domluvíte, bez písemného potvrzení ale může dojít k nedorozuměním či účelovým změnám.

K samotné žádosti o stavební povolení využijte formulář, který je k tomuto účelu určen zákonem. Konkrétní dokument naleznete ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., přesněji v příloze č. 9.

Připravte se na to, že získání stavebního povolení může nějaký čas trvat. Úřady by sice měly každou žádost vyřizovat bez zbytečného odkladu a rozhodnutí vydat v případě řízení do 60 dnů, nebo případně 90 dnů, zpravidla se tak ale neděje. Je to částečně dáno tím, že se do této lhůty nezapočítává čas, který je nezbytný pro získání závazného stanoviska. Lhůtu rovněž prodlužují různé úpravy žádosti či prosby o její doplnění. Problém v tomto případě představují i sousedé, kteří s výstavbou nesouhlasí.

Vyhráno nemáte ani ve chvíli, kdy stavební úřad rozhodne ve váš prospěch. Každý z účastníků řízení má totiž dalších 60 dní na odvolání. S jakým časem tedy počítat? Za ideálních podmínek zhruba půl roku, častější je ale bohužel ta komplikovanější varianta. V takovém případě vám získání povolení zabere i celý rok.

Zamítnutí stavebního povolení

Ne vždy vám úředníci nakonec vyhoví, ale ani v takovém případě není nutné realizaci stavby odložit na neurčito. Dříve, než to uděláte, si položte následující otázky.

  • Co se změnilo od chvíle, kdy vám ústně slíbili, že se stavbou budou souhlasit?
  • Objevily se nějaké nové informace?
  • Změnila se právní úprava?
  • Dá se projekt upravit tak, aby vyhovoval vám i úřadu?

V první řadě byste si od úřadu měli nechat vysvětlit, kde nastal problém, a ujistit se, že jsou důvody úřadu skutečně oprávněné. V takové situaci není na škodu nechat si poradit právníkem. Pokud dojdete k závěru, že na zamítnutí úřad neměl oprávnění, můžete celou věc vést k soudu. Pamatujte ale na to, že i když soud vyhrajete, tak to neznamená, že stavební povolení dostanete. Celá věc se vrátí zpět ke stavebnímu úřadu, který může stavbu opět zamítnout.

Jak dlouho platí stavební povolení?

Stavební povolení má ze zákona omezenou platnost, konkrétně se jedná o dva roky, které se počítají od jeho právní moci. Jinými slovy, pokud se stavbou do této lhůty nezačnete, pozbývá platnosti. Pokud s prací z nějakého důvodu v tomto časovém horizontu nebudete moci začít, můžete zkusit pořádat o prodloužení stavebního povolení. Uvědomte si ale, že na prodloužení neexistuje právní nárok, úřad vám tedy vyhovět nemusí. Připravte se rovněž na to, že bude chtít zpoždění řádně odůvodnit. V případě zamítnutí žádosti stavební povolení pozbývá platnosti.

Termín dokončení stavby

Časově je samozřejmě omezená i samotná doba výstavby. Ta se odvíjí od předpokládaného termínu, který se uvádí do formuláře stavebního povolení už při podávání žádosti. Odhadovaný čas, jaký stavba zabere, je samozřejmě velmi individuální, záleží vždy na její podobě. Jiný časový limit dostanete na stavbu domu a jiný na přístavbu pokoje.

Jedná se o lhůtu pořádkovou, při jejím nedodržení se však dostáváte do rozporu se stavebním povolením a vystavujete se nebezpečí sankce. Pokud tedy během stavby zjistíte, že stanovený termín nejste schopni dodržet, musíte včas zažádat o prodloužení lhůty. I v tomto případě musí být žádost jasně odůvodněna a současně musíte navrhnout novou reálnou lhůtu.

<< Zpět