Stavební řízení - Konstrukce haly

První kroky pro zahájení stavebního řízení

Před objednávkou konstrukce je potřeba zjistit, zda je možné stavbu realizovat na místě, kde chceme a jak chceme:

1) Je nutno zjistit, zda zamýšlená stavba není v rozporu s územním plánem ( obec může v budoucnu počítat na místě s bytovou zástavbou. Každá obec má mapu s územním plánem)

2) Odbor životního prostředí ( př. chráněná krajiná oblast, řeší se celkové začlenění do krajiny - sklon střechy a pod.)

3) Hygienická stanice ( účel stavby může být v rozporu s místními hygienickými předpisy - v blízkosti může být zdroj pitné vody)

4) Správci sítí: A) dodavatelé el. energie /e-on...../ (venkovní vedení, kabel)

                       B) vodovodní řád

                       C) telekomunikace

                       D) plynárny

                       E) horkovod

                       F) hasiči ( účel stavby- požární odolnost konstrukce 15min je základ)

                       G) předběžný souhlas majitelů sousedních pozemků

5) Bezbariérový přístup: ( v případě, že bude do budovy vstupovat veřejnost, tzn. i část tělesně postižených)

Pokud se tyto instituce vyjádří ke stavbě kladně, případně s vyjímkami, které jsou řešitelné, tak Vám nic nebrání k objednání konstrukce. Po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy do cca 2 týdnů dostanete podklady pro Vás a Vašeho projektanta, kde bude nákres rozmístění patek, půdorys, čelní a boční pohled. Na základě těchto podkladů Vám Váš projektant v součinnosti se Stavebním úřadem vypracuje kompletní dokumentaci, včetně tech. zprávy, kde je vypsán účel stavby, vybavení, el. voda plyn, odpady a t.d.

 

<< Zpět