Dokumentace "A" Jeseník - Konstrukce haly

Dokumentace "A" Jeseník

Zvětšit

Projektové podklady k halám KZT "A" Jeseník o šířce 12 a 15m. ( Jedná se o předchůdce Hard Jeseník. Má šikmé sloupy a vazník s trubkovým táhlem s čepy). K námi dodané konstrukci přikládáme zdarma. Dokumentaci zasíláme v případě zájmu elektronicky. Cca 60 výkresů s  montážními detaily konstrukčních prvků, vazníků a  sloupů 4,5m a 6,8m. Požární odolnost této konstrukce je 10 min.Cena 3.500,-Kč bez DPH.

<< Zpět